Kancelarijske svetiljke

Pod kancelarijskim svetiljkama spadaju viseće svetiljke koje su dizajnirane da rade u objektu kao što je kancelarija.